Kurallar ve İşleyiş


1. Üyelik
 

1.1 Tedarikçi olmak üzere portal’a üye olarak kurumlar “Hizmet vermek istiyorum” seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) hizmettalebi.com portaline Kurumsal tedarikçi üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.

1.2 Yeni üyeler Tedarikçi üye kategorisinden 31.12.2016 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup; bu tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir veya yıllık bir seferde olacak şekilde “Hizmet Talebine” bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3 Tedarikçi üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini değiştirme imkanına sahiptir.

1.4 Talep oluşturan (tedarikçi olmayan) üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin portal üzerinden dilediği sayıda hizmet talebi oluşturmak üzere yaralanabilir.

1.5 Hizmettalebi.com portal üzerinden oluşturulan talepleri tedarikçiye iletme aşamasında herhangi bir ibare, nam ve şekilde komisyon veya gider tahsilatı yapmamaktadır. Aynı şekilde tedarikçiler tarafından Hizmet Talebi üyelerine verilecek teklif üzerinden de (komisyon, gider, masraf adı altında) herhangi bir gider tahsil etmemektedir. Bu çerçevede “Hizmet Talebi” talebi oluşturan ve teklifi veren arasında doğacak ticari kayıp ve ihtilaflardan hiç bir şekilde ve şart altında sorumlu tutulamaz. Ancak Hizmettalebi.com talep oluşturan üye ve tedarikçi üyenin aralarında meydana çıkabilecek mali ve hukuki anlaşmazlık noktasında tarafların üyeliğini, dondurmak, askıya almak sona erdirmek gibi haklarını saklı tutar.

 
2. Hizmet Talebi Hizmetler İşleyişi
 

2.1 Tedarikçi üyeler, talep oluşturan üyeler tarafından doğrudan görüntülenemez. Üyelerin oluşturdukları talepler niteliğine göre portal aracığı ile ilgili kategorideki tedarikçilere e-posta yoluyla ulaştırır.

2.2 Tedarikçi üyeler, kredi kartından veya banka hesabından tahsil edilecek üyelik bedeli karşılığında oluşturulan taleplere e-posta yolu ile alma hakkı kazanır. Bu şekilde taleplere doğrudan müşteriye ulaşarak teklif verebilir. Tedarikçi üye, üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen bedelinin iadesini talep edemez.

2.3 Talep oluşturan üyeler, hizmet kategorileri altındaki Tedarikçi üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Tedarikçi üyelerin de talep oluşturan ve hizmet kendilerinden hizmet alacak üyeler için yorum yapması ve puanlama da bulunması mümkündür.

2.4 Üyelerin talep edilen ve verilen hizmetle ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde hizmettalebi.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir.

Talep oluşturan üyeler tarafından tedarikçi üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak Hizmet Talebi sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.

2.5 Tedarikçi üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları “Hizmet Talebine” şikayet edebilir.

 
3. Tedarikçi Üyeliğin İptali Koşulları
 

3.1 Tedarikçi Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

  • 3.1.1 Tedarikçi üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 15 iş günü içinde, üyelik iptal talebini “Hizmet Talebine” yazılı olarak iletebilir. Bu durumda üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı tedarikçi üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.
  • 3.1.2 Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 15 iş gününden sonra “Hizmet Talebine” bildirilen üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.
  • 3.1.3 Tedarikçi olarak Hizmet Talebi portalına kayıtlı Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.
  • 3.1.4 Hizmet Talebi tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 15 günü içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2 Üyeliğin Hizmet Talebi tarafından İptal Edilmesi Halleri

  • 3.2.1 Üyenin fiillerinin veya talep ettiği, sağladığı hizmetlerin Hizmet Talebi Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Üyeliği “Hizmet Talebinin” belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
  • 3.2.2 Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Tedarikçi üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.
  • 3.2.3 Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde Hizmet Talebi 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.